Online shoppen bij Retailshops 2000 Veilig, gemakkelijk, en altijd goede service

Contact

Als u een vraag, opmerking of klacht hebt met betrekking tot een van onze winkels, een product wilt retourneren, partner van ons wilt worden of voor andere zaken die in verband staan met Retailshops2000, dan kunt u contact met ons opnemen met de volgende gegevens.

U kunt ons van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 19.00 uur telefonisch bereiken of een e-mail sturen.
Bekijk hieronder het overzicht van al onze contactgegevens.Retailshops2000
Mantet 29
6922 AV Duiven

Telefoon: 06-20718683
E-mail: info@retailshops2000.nl

www.retailshops2000.nl

Onze klantenservice is geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur. Bel ons op 0316-281040

ING rekening: 735263
IDEAL: via ING
KvK Arnhem: 09159525
Fiscaal: 096214995B01